Kitesurf tanfolyam

szörftábor és kitesurf tábor/ november 19, 2014/ balaton/

Kitesurf tanfolyam a Balaton első állomásán Aligán.

A kitesurf tanfolyam 39000 ft 10 óra esetén,amely elegendő a legalapabb szintű sikláshoz és egy egyszerű irányváltoztatás végrehajtására is.A Balatonon viszonylag kevés optimális hely van a kitesurf tanulásra,mivel nagy kiterjedésű akadályoktól mentes és sekély vízre van szükség,emellett a partszakasz is akadálymentes kell hogy legyen.Most ismerkedjünk meg a Balaton adottságaival :

A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava (jelenlegi felszíne 595 km2 szörftábor), amelyhez a közvetlen környék 2577 km2-es vízgyűjtő területtel csatlakozik. Ehhez járul még a legnagyobb tápláló folyónak, a 139 km hosszú Zalának távolabbi, 2621 km2-es vízgyűjtő területe.

A Balaton lefolyá-sán, a Sión keresztül kapcsolódik a Dunához,kitesurf tanfolyam A 123 km-es Siónak 8955 km2-es saját vízgyűjtő területe a Balaton-vidékkel 14 729 km2-re egészül ki. A Balaton geo lógiai kialakulása a pleisztocén kor végén kezdődött. A medence besüllyedése előtt a határos dombidékek enyhe lejtővel foly tatódtak a Bakonyig, illetve a Bakony völgyei és patakjai akadálytalanul futottak ki Somogy lankás dombjai közé. Ebben az állapotban találták a Balaton-vidéket a  pleisztocén kor utolsó eljegesedése idején lezajlott kéregmozgások. Először valószínűleg több kis süllyedék keletkezett, amelyek csak később egye-sültek egyetlen közös vízfelületté. A Bakony patakjai ez időtől természetesen a Balatonba futnak,
sőt ide adja vizét a Somogyi-dombságnak a kéregmozgások hatására északra, a tó felé billent szegélye is. A mai geológiai felfogás igazoltnak tekinti, hegy a Balaton-környék felszíne a pleisz-tocén korban főként a. folyóvízi építő-pusztító ;33= eredményeként jött létre. Ezek a termé-szeti erők azóta is döntő szerepet a Balaton környékén néhol nagy vastagságú lösztakarón-t:edence életében. A pleisztocén emléke völgyfenekeken, de túlnyomórészt a jelenkori agyag—iszap–homok- és tőzeglerakódások «elle omórészt magában a tómedencében rakódnak üledékképződés amelyekk . utolsói3t o. Ilsaót,operiódusát.hoz fut,ó méretű az így végbemenő feltöltődés a Balaton nyugati medencéjében aleZ’ Zala-folyó miatt, amely az elmúlt századokban Zalaapátitól fokozatosan nyomult giai szempontból minden állóvíz sorsa közös, lassú feltöltődés ésyt>ellimulalás”,16amire mai soikheezerlyééigv. múlva a Balaton sem kerülhet el. A tó mai környezetében a legrégibb k 6 z e t e k az északkeleti part közelében a környéki fillit és kristályos mészkő rögök.

kitesurf tanfolyam

kitesurf tanfolyam

Ezután a Vörösberény—Balatont- valamint Zánka—Balatonrendes között a felszínt vörösre színező permi vörös homokkő rétegek követ keznek. Rájuk borul a Balaton-felvidék és a Veszprémi-plató kiterjedt triász kori üledéke Ehhez tartozik a balatonfüredi, a kékkúti és más szénsavas források anyagkőzete, a márga és a honi. okká; a Balaton-felvidék kiemelkedőimagaslatait általában a triász kori mészkő alkotja. Igen jellemző triász kori üledék a kopár felszínű dolomit, amely Felsőörs, Balatonfüred között és a Keszthelyi-hegységben borít nagy, összefüggő területeket. Fiatalabb üledékek közül a miocén kori szár-máciai rétegekkel a Tapolcai-medencében találkozunk, a híres tavasbarlang járatai is ezekben a rétegekben alakultak ki. A pliocén kori pannóniai tenger lerakódásai mind puha agyagok, homokok, amelyeket a Balaton-medence partfalában Kenesénél, Fonyódnál, Boglárnál nagy vastagságban láthatunk. Ezekből kerülnek ki a Balaton-vidékre jellemző kövületek, a kecske-körmök, a felső pannon kiédesedő tótengerében élt congéria kagyló maradványai. A Miocén kor végének szerkezeti mozgásaival karöltve törtek felszínre a Tapolca-környéki bazaltképződ-mények. Az eredetileg hígan folyó láva bazalttakarókat épített fel a puha pannon lerakódások felszínén. Az általuk nem védett területrészeket a lepusztító erők letarolták s a bazalttól vagy egyéb kemény kőzetektől védett felszíndarabok hegyekként maradtak vissza („tanúhegyek”, mert a felszín eredeti magasságáról tanúskodnak). A cikk folytatása a Kitesurf tanfolyam linken érhető el.

Az 5 legjobb HASONLÓ cikk