KItesurf tanfolyam Balaton

Kitesurf tanfolyam Balaton > az ALIGA Kite Iskolában tavasztól

Előző cikkünk folytatása

A Balaton vízmennyisége átlagosan 3-4 méter. A tó fenekén végzett fúrásokkal 6-10 méteres üledékréteget tártak fel, ami váltakozó magasságú korábbi vízszintekről tudósít bennünket. Száraz időben kiszáradt, máskor megemelkedett a tó vízállása. A Balatonnak csak egy természetes lefolyása van, a Sió völgyén át. Ezt azonban a tó hullámverése korán elzárta az úgynevezett turzásokkal s így a Balaton időnként lefolyástalanná vált. Feltevések és leletek szerint elsőnek G-alerius római császár törette át a Siót elzáró turzásokat s a lefolyts útját azóta többször is bővítették,kitesurf tanfolyam Balaton. Legutóbb az 1947-től folyó zsilipbővítéssel 50 m./sec vízelvezetést tud-nak biztosítani és így sikerült a Balaton vízszintjét a 104,09 m-es 0-szint fölötti 45-100 cm között állandósítani. Jelentős vízi utánpótlást jelent a Zala folyó, amelynek árvízi hozama eléri a 143 m’/sec-ot, de középvízi hozama is 7 m’/sec. A Bakonybél érkező patakok közül az Eger-víz a legbőviztibb, Szigligetnél 55 m’/sec-os vízhozamot is mértek már rajta, középvízszállrZ/ alig 1 ms/sec, az év nagyobb részében pedig ennél is sokkal kevesebbet hoz. A Bakony e is szegényebbek vízbon a Somogyi-dombság felől szivárgó erek, amelyeknek alig van esésük a Balaton felé. Érdekes, hogy a karsztvizeket szállító Tapolca-patak hozama kis vízállások idején a Zaláét is meghaladja, aminek magyarázatát az állandóbb jellegzílbőmkoarszgzástfboarrás. moegkkwadjöaka_. h A tó vizét sekélysége miatt a 1 é g á r a m I a t o k könnyen hozzák böztethetjük a hullámzást és az áramlást. A Balaton hullámzását a hullámok meredeksége teszi veszélyessé: a 7-10 m hosszú hullámok 1,80 m -ig emelkednek Járul), c(vis smzoagniatryázaiza. teangBeairele,iii 10-15 m-es hullámmagassághoz 3-400 m-es hullámhossz hullámainak erőteljes építő-romboló munkáját. Mivel a légM gások, a szelek tartósan észak-elsőoszorban a déli parton hatékony. Ezt tanúsítja az az összefüggő, kb. 0,5-1,01-i;mszknéldesveseá:kélyennvíezkika..ezdtiőbb,eamilyéelyavaattjlailaAjdo.okv,épi; északnyugat felől érik a Balaton tükrét, a peni tómedence előtt húzódik s a déli partot e y e gY tóderemmé gyalult korábbi part laza anyagából pedig a hullámok magasságáig érő turzás-rendszer épült, Siófoktól a Zala torkolatáfg. A korábbi vízállásvállozások emlékei az egymás fölött elhelyezkedő turzás-rendszerek. — A tó vlzének másik jellegzetes mozgása az áramlás, az egy-ogyiránybem a felszínen kitér és a létre. A kilendülő víztömeg Irányú szelek következtében tófenéken vlaszaáramlik.  KoNec.

kitesurf tanfolyam balaton

kitesurf tanfolyam balaton