szörftábor : csoportos kiteszörf oktatás Egyiptomban

szörftábor és kitesurf tábor/ november 28, 2015/ Pinterest.com/

 

Egy csodálatos szörftábor helyszín ismertetése

Kairó a főváros, szörfözéshez lejjebb kell utaznunk

Alsó- és Közép-Egyiptom érintkezési vonalán, aNílus jobb partján nyújtózó Kairó egyiptomi vi­ szonylatban fiatal város (alapítva 969·), mégis az nrszág legnaqyobb ipari, kereskedelmi és kultu­ rális központja, valamint 15 milliú5 lokoss6gáv •• 1 nemcsak Afrika, hanem az egész arab világlegna­ gyobb metropolisza. Idegenforgaimát nagyban emelik a folyó bal partján fekvő Gíza látványossá­ gai p~ régészeti emlékei, elsősorban a piramisok. Kairó lüktető életű nagyvaros, ahul Lökéletc~en keveredik a modern jelen a több ezer éves törté­ nelemmel. Gíza az a hely, amelyet egyetlen idelá­ togató sem hagyhat ki kairói tartózkodása során. A Nílus nyugati partján fekszik, itt találhatók a 4. dinasztia utolsó fáraóinak piramisai: Kheopsz, Khephrén és Mükerinosz fáraók síremlékei. A pi­ ramisokat és a sivatagi síkságot az oroszlántestü, emberi arcú Szfinx választja el.

Asszuán

Az ókori Szüéné Felső-Egyiptomban, akiszélesedő

Nílus jobb partján fekszik. 1960-ban itt építették fel az Egyiptom életét jelentősen befolyásoló NagyGá­ tot. A~~zu~n külv;,rosában egy nílusi szigeten fekszik Philae temploma, amely jelentős idegenforgahlli értéket képvisel. Asszuán az egyik legszebb hely­ színe a Nílus völgyének, gyakran nevezik “a fekete

Átlaghómérséklet szörftábor databank víz szél levegő
hónap levegó víz
április 13 oC noe
május 26 -c 23″C
június 29 -c 250C
július 300C 270C
uuguntu= ~1 -c 270C
szeptember 270C 26 -c
október 250C 24 oC

I’öldraj:zi adatok

Egyiptom Észak-Afrika legnépesebb UISz:6g0,

északon a Földközi-tenger, keleten a Vörös-ten­ ger határolja. Legnagyobb tája, a Nílus-völgyétől nyugatra elterülő Líbiai-sivatag, az ország területét foglalja el. A kő- és homoksivatag egyhangúsá~át csak néhány medence és szörftáborok tarkítják

“Uj-völgy” oazisai (Kharga, Siwa, Dakhla) élénkítik. A kisebbik, keleti országrészt a Sínai-félszigeten is húzódó Arab-sivatag, valamint a Vörös-tenger part­ jáv,,1 párhuzamn~an futó heqységek alkotják. A két sivatagi táj között nyújtózik a Nílus-volgy halain Id5 folyami oázisa, amely az ország ütőerét jelenti éve z­ redek óta, csaknem a teljes lakosság és gazdaság a folyómenti keskeny sávban összpontosul.

Afrika kapujának”. Aváros bájához hozzátartozna a keskeny fehérvitorlások, amelyek az errefelé fonto~ közlekedési eszközök is, mivelAsszuánban egyetlen híd sincs, ezért csak a ezekkel a vitorlásokkallehet

a szigetek között közlekedni.

Luxor, Karnak

Egyiptom leglátogatottabb helyei közé tartoznak,

a legjelentősebb müemlékek: a luxori templom, valamint Karnak templomvárosa, amely több mint 20M pvig épült. Eqyetlen hely sem ke Egyiptomban olyan meghökkentó és tartós bellyomóst, mint •• falak, obeliszkek, oszlopok és szobrok itt található egyvelege. A legnagyobb templom oszlopcsamo­ kának területe mintegy 5 ezer négyzetméter, amit “z ókori ppítészet eqyik csodájának tartana .

Királyok és KirálynókVölgye

Luxortól nem messze a Nílus nyugati partján, a közeli hegygerincek árnyékában fekszik a közismert “halottak városa”. A királyi sírok a 18- 20. dinasztia idejéből származnak. Közel 500 éven ál temették sziklákba vésett sírokba a fáraókat, melyek kőzül a legismertebb Tutankhamon síremléke. A fővölgy oldalában fekvő atsepszut királynő halotti templo­ mo, v”lamint a kÖ7eli Memnon-kolosszuso ovábbi jelentős müemlékek.

szörftábor : csoprptos kiteszörf oktatás az akadémián

szörf és kitesurf túrák mindenkinek

Az 5 legjobb HASONLÓ cikk