Szörftábor a Szenzációs Szentföldön !

szörftábor és kitesurf tábor/ november 26, 2015/ szörftábor/

www.mwa.hu surf camp

Source

Átlaghómérséklet szörf C

hónap április május június július augusztus szeptember október

levegó 280c

300C 350c 350C 350c 32 OC 280c

Földrajzi adatok Szentföld mint Szörftábor uticél

Jordánia csaknem hazánkéval azonos, viszonylag kis területű ország (go 740 km’), Izraeltől és a Palesztin Autonóm területtől keletre fekszik, fővárosa Am­ man. Izrael kis területű ország Jordániától keletre, mindö!.:t:2Q ac Q2Qr km2, f8v;’rot:~ JQru2t:;’lom, do a legtöbb állam Tel-Aviv-ot ismeri el fövárosként, valamint az utóbbi az ország gazdasági központ­ ja is. Az országok kilenctized része a Szír-Arab­ táblavidék mészkőfennsíkja, amely jórészt kő-, kavics- “s náhol hornoksivataqqal borított tarülat. Jordánia legtermékenyebb sávja a Szír-Jordán-árok, ahová a Jordán és Jarmuk folyókból ki ágazó Gór­ öntözőrendszer hoz éltető vizet. Az árok néhol 400 méterre a tengerszint alá süllyed, itt fekszik a Holt-tenger, amely bolygónk leg~ó~abb víztömcgc. Szélessége néhol eléri a 20 km-t, hossza mintegy

80 km, amely egyben természetes határt is képez Izrael és Jordánia között. Izrael nyugati tengerparti sávja síkterület, a lakosságjó része itt, Tel-Aviv-ban összpontosul, valamint az orszáq középső részén fekvő fővárosban, Jeruzsálemben. Mindkét ország délnyugati csücske a Vörös-tengerrel határos windsurf, itt fekszik mindkét ország déli kikötövárosa, Aqaba és Eilat. Mindkét város gazdasági jelentőségén túl idegenforgalmi szerepet is betölt.

Amman a szörftúra első állomása

Jordánia fővárosa, azAmmon hegyvidéken fekszik. A hét dombra épült város minden ízlésnek megfelel, il7 ií~i p~ il rnodern plht’ívölő együttese. Minaretek imára hívó hangja, fehér házak, kebab árusok és kávézók, bazárok jellemzik a soha nem nyugvó várost. Legfőbb látványossága a Husszein-mecset, amely a Hasimita dinasztia emlékét őrzi.

Jeruzsálem

Izrael fővárosa, továbbá politikai, jogi és vallási köz­ pontja, a három ábrahámi világvallás mindegyikének (izraelita vallás, kereszténység, iszlám) szent helye. Jeruzsálarn múlt j” változatos QS össz”t”tt történel­ mi események bonyolult sorozatából tevődik össze. A muzulmánok szerint “a Szent”, a zsidóknak a BékeVárosa, a keresztényvilág szemében Krisztus Passiójának, keresztrefeszítésének és feltámadásá­ nek, valernint o tcnitvónyok pünkösdi élményének (a keresztény egyház születésének) a helyszíne.

A három vallásnak egy-egy jelentős szent helye található a városban, a Siratófal, a Szentsír-templom és aSziklamecset.

Petra szép hely , utána jön a tenger ! > szörf windsurf kitesurf +++++

A világ nyolcadik csodájaként számon tartott ró­ zsaszín város minden idelátogatót rabul ejt lát­ ványával. Amint átsétálnak a keskeny kanyonok között, hirtelen tárul fel az épületek szépsége. Petra már rég időktől lakott település, a beduinok egy virágzó civilizációt teremtettek, amely kifino­ multvárosépítészetben jutott kifejezésre. Petrába mindössze egyetlen út vezet, amely önmagában is lenyűgöző látvány. Petra bővelkedik a sziklaol­ dalba vájt sírokban, valamint római kori épületek maradványaiban: a Kincstár, a színház, a központi út és a köztéri ivókút mind felidézik az ókori város életének mindennapjait.

WadiRum

“Aki egyszer a sivatagban járt, többé már nem lesz ugyanaz az ember” – tartja egy régi arab közmon­ dás. Különösen igaz ez a Wadi Rumra, amely Jordá­ ni” legvarázslatosabb vidéke. Különl”9″s form~jú sziklák, a színes homok, a végtelen csend, a szinte érintetlen természet várja az idelátogatót.

Madaba

A mocbitc városok egyike volt. A véresbon :>400 éves mozaikok láthatóak eredeti helyükön.

Az 5 legjobb HASONLÓ cikk